1.

اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360

صفحه 30-11
فرزانه احمدیان یزدی؛ مصطفی سلیمی فر؛ محمدطاهر احمدی شادمهری

2.

بررسی نقش آموزش در ایجاد سرمایه اجتماعی در ایران (1390-1360)

صفحه 44-31
سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ معصومه سادات سجادی؛ فائزه فروزان؛ فاطمه جهانگرد

3.

بررسی وجود اثرات نامتقارن نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

صفحه 61-45
علیرضا عرفانی؛ عابدین حسینی؛ حمید ملکی

4.

تجزیه و تحلیل تأثیر شوک‌های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی اقتصاد ایران در چارچوب مدل کینزین‌های جدید

صفحه 78-61
حسن حیدری؛ لسیان سعیدپور

5.

وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای نفتی با تأکید بر آزادی اقتصادی

صفحه 98-79
ابوالفضل شاه آبادی؛ حامد صادقی

6.

تأثیر سلامت بر درآمد سرانه، مطالعه موردی: کشورهای با سطح درآمد متوسط

صفحه 108-99
بهزاد سلمانی؛ حسین پناهی؛ رباب محمدی خانقاهی

7.

بیکاری، فرصت‌های شغلی و منحنی بوریج در استان‌های ایران با رویکرد داده‌های تابلویی

صفحه 119-109
محمد حسین احسانفر؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ سیده وجیهه میکائیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب