1.

شناخت هویّت پولادوند براساس روایت¬های حماسی

صفحه 5-29
رضا غفوری؛ مهدی محمدی

2.

بررسی تطبیقی اسطورۀ ایرج و قصه یوسف (ع)

صفحه 30-59
علی محمد پشتدار؛ یحیی نورالدینی اقدم

3.

تحلیل حکایت دیدار موسی و ابلیس در عقبة طور در متون عرفانی

صفحه 60-77
فریده داودی مقدم

4.

بررسی و تحلیل مفهوم یقظه در متون عرفانی (با تأکید بر دو داستان پیرچنگی و شیخ صنعان)

صفحه 78-95
صفیه توکلی مقدم

5.

بررسی و تحلیل مقایسه¬ای داستان گنج¬نامه در مقالات شمس و مثنوی معنوی

صفحه 96-111
یدالله شهسوار

6.

بررسی کهن الگوها در شعر اخوان ثالث

صفحه 112-131
مسعود فروزنده؛ زهره سورانی

7.

تحلیل ساختاری شعر اسطوره¬ای «معراج‌نامة» شفیعی کدکنی

صفحه 132-155
یوسف عالی عباس آباد

8.

روش علمی صادق هدایت در پردازش داستان¬های کوتاه رئالیستی

صفحه 156-177
سید احمد پارسا؛ یوسف طاهری؛ حسین صادفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب