1.

مقایسه اختلالات رفتاری برونی سازی شده در پسران دارای اضافه وزن با پسران دارای وزن طبیعی: با تاکید بر اختلال سلوک

صفحه 7-18
مهناز علی اکبری دهکردی

2.

نقش استرس ادراک شده، هیجان‌خواهی و حمایت اجتماعی در اعتیاد

صفحه 19-30
نادر حاجلو؛ عیسی جعفری

3.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شاخص های خشم با سلامت روان در بیماران استومی تهران

صفحه 31-42
محمد اورکی؛ مریم امیرآبادی؛ شیما حیدری

4.

بررسی پیشایند حرکت هراسی در بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی عضلانی بر اساس ابعاد کارکرد خانواده

صفحه 43-58
مریم نامغ؛ مهرآور مومنی جاوید؛ سیمین حسینیان

5.

بررسی رابطه ابعاد شخصیت با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع دو

صفحه 59-68
عباس بیات اصغری؛ بنفشه غرایی؛ حسن حیدری؛ جواد جواهری؛ سحر موسی نژاد؛ احمد آرامون

6.

اثربخشی آموزش مدیریت جامع استرس بر کاهش علائم افسردگی و علائم عمومی اختلالات روان‌تنی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

صفحه 69-78
حجت دمیری؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ عبدالزهرا نعامی

7.

شفقت ـ خود به‌عنوان میانجی بین ابعاد دل‌بستگی با بهزیستی ذهنی: یک مدل تحلیل مسیر

صفحه 79-96
غلامرضا رجبی؛ ابراهیم مقامی

8.

اعتبار یابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی

صفحه 97-108
منصوره مهدی یار؛ سیده فرشته نجاتی

9.

اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد نظریه انتخاب بر کاهش احساس تنهایی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس)

صفحه 109-120
محمد حاتمی؛ فردین فرمانی؛ ساحره صفوی؛ عاطفه نجفی زاده؛ مهدی اسدی قلعه رشیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب