1.

نقش صادرات در بهره وری و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از ایران

صفحه 20-9
دکتر اکبر کمیجانی؛ غلامعلی حاجی

2.

بررسی رابطه علّی بهره وری کل عوامل و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

صفحه 32-21
دکتر ابوالفضل شاه‌آبادی؛ زهرا خانی

3.

توسعه انسانی تعدیل شده و پایداری رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

صفحه 50-33
دکتر محمد حسن فطرس؛ اسماعیل ترکمنی

4.

عوامل موثر بر مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از اعداد فازی مثلثی

صفحه 66-51
دکتر زهرا نصراللهی؛ فخرالسادات صالحی قهفرخی

5.

تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیر از اثر اصلاح یارانه حامل های انرژی بر تورم و تولید ناخالص داخلی

صفحه 80-67
دکتر سید ابراهیم حسینی نسب؛ هاتف حاضری نیری

6.

اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران

صفحه 90-81
دکتر سعید راسخی؛ میلاد شهرازی؛ محمدرضا عبداللهی

7.

برآورد تابع تقاضای برق و پیش بینی آن برای افق چشم‌انداز 1404 ایران و نقش آن در توسعه کشور با توجه به هدفمند شدن یارانه های انرژی

صفحه 101-91
علی چنگی آشتیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب