1.

ارزیابی میزان تغییرات بیان ژن های خانه دار در برهمکنش گندم با بیمارگر Mycosphaerella graminicola با روش Reverse northern dot blot

صفحه 1-10
جلال غلام‌نژاد؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی

2.

بیان ژن‌های خانواده CYP دخیل در سنتز سزامین در دانه ارقام مختلف کنجد (Sesamum indicum L)

صفحه 11-23
آزاده ریانی؛ فاطمه دهقان نیری

3.

بررسی بیوانفورماتیکی و بیان خانواده ژنی SnRK2 در گیاه جو

صفحه 25-38
یاسر پناهی فکور؛ زهرا سادات شبر؛ احسان پورعابد؛ فرزان قانع گل‌محمدی؛ سید مرتضی رضوی

4.

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌هایی از آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگر مولکولی TRAP

صفحه 39-53
حسین زینل زاده تبریزی؛ کامیل حالیل اوغلو؛ احمد رزبان حقیقی

5.

استخراج مستقیم و خالص سازی DNA کل از جامعه میکروبی خاک و ردیابی مولکولی فرم‌های اختصاصی بیمارگر خاکزاد Fusarium oxysporum عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی

صفحه 55-66
محمد علی ابراهیمی؛ شیوا اله‌یار پارسا؛ سعیده پیرایش

6.

فرابیان ژن شبه استریکتوسیدین سینتاز-6 در گیاه Arabidopsis thliana

صفحه 67-78
امین عابدی؛ محمد مهدی سوهانی؛ رضا شیرزادیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب