1.

مطالعه تطبیقی بودجه بندی عملکرد در ایران و کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی: کشور کانادا)

صفحه 7-16
جعفر باباجانی؛ سهراب استا

2.

راستی آزمایی تعرفه های مصوب خدمات درمانی در مقایسه با بهای تمام شده این خدمات در دانشگاه علوم پزشکی استان قم با رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

صفحه 17-30
نرگس سرلک؛ علی محمد قنبری؛ زهره محرری

3.

بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های دولتی خصوصی سازی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 31-40
جمال بحری ثالث؛ احمد فتحی عبدالهی؛ غلامرضا کرمی

4.

تأثیر عناصر اصلی بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور

صفحه 41-52
احمد خدامی پور؛ روح اله کفاش پور

5.

رابطه استفاده از رویه های نوین حسابداری و ایجاد انگیزش و بهبود رضایت ذینفعان خدمات عمومی در شهرداری های تهران

صفحه 53-58
زهره حاجیها؛ کرامت امیرطاهری

6.

تدوین مدلی برای راهبری دانشگاهی

صفحه 59-70
سید علی حسینی؛ علی رحمانی؛ مرضیه کمرئی

7.

بررسی ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (مبتنی بر مفهوم مسؤولیت پاسخگویی) در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

صفحه 71-82
ابومسلم اسدی؛ میثم جعفری پور

8.

بررسی تطبیقی رویکرد های تسهیم هزینه در محاسبه بهای تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان اردیبهشت شیراز به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت

صفحه 83-92
حسین خشنود خانکهدانی؛ کاوه پرندین

9.

ارزیابی سازگاری محتوای بیانیه شماره 1 اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها با عنوان اصل حساب های مستقل، با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران

صفحه 93-102
ناصح حیدریان؛ عادل فاطمی؛ عزیز گرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب