1.

بررسی پروتئوم ریشه و برگ برنج تحت تنش شوری

صفحه 1-11
قاسم حسینی سالکده؛ داود نصر آبادی

2.

بررسی جنین زایی میکروسپور در هیبریدهای مختلف گندم نان (Triticum aestivum L) و معرفی پیش تیمار تنشی 2,4-D برای افزایش کارایی جنین زایی

صفحه 13-21
بهاره طایفه-افشاری؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ مجتبی وهابزاده

3.

شناسایی و بررسی بیان یک پروتئین فسفاتاز 2C القا شونده توسط تنش خشکی و آبسیزیک اسید در برنج

صفحه 23-33
زهرا سادات شبر؛ جان بنت

4.

مهندسی ژنتیک ژنوم هسته‌ای گیاه برای اختصاصی کردن بیان ژن در کلروپلاست با طراحی و تراریزش سیگما فاکتور هیبرید

صفحه 35-48
مطهره محسن پور؛ مسعود توحیدفر

5.

نقشه یابی دقیق QTL بزرگ اثر کنترل کننده تحمل به شوری (Saltol) در برنج

صفحه 49-59
قاسم محمدی نژاد؛ راکش کومار سینگ؛ عبدالمجید رضایی؛ احمد ارزانی؛ بابک ناخدا؛ محمد حسین فتوکیان؛ علی مؤمنی؛ گلن گرگوریو

6.

جدا سازی و شنا سایی قارچ‎های میکوریز آربوسکولار غالب در ریزوسفر گندم٬ جو و علف های هرز برخی مناطق زراعی شور ایران

صفحه 61-75
غلامرضا صالحی جوزانی؛ سپیده اکبری والا؛ مهدی ثابت جهرمی؛ حسن مرسلی

7.

بررسی نرعقیمی در ارقام تجاری چغندرقند

صفحه 77-83
عاطفه نصیری؛ اصغر میرزایی اصل؛ محسن آقایی زاده؛ علی دلجو؛ باقر محمودی

8.

مطالعه کاریوتیپی برخی از گونه های جنس اسپرس(Onobrychis)

صفحه 85-95
فرنگیس قنواتی؛ حسن اسکندری؛ غلامرضا بخشی خانیکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب