1.

بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده‌های پانل)

صفحه 17-38
محمد رضا لطفعلی پور؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ حسن رضایی

2.

انتخاب شرکای تجاری در چارچوب نظریه همگرایی باشگاهی

صفحه 39-54
خدیجه نصراللهی؛ کریم آذربایجانی؛ محمدرضا زین العابدینی

3.

مدل‌سازی و پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل‌های ARIMA، مارکف ‌سوئیچینگ و ANFIS

صفحه 55-68
مرتضی صالحی سربیژن

4.

کاربرد روش گشتاور تعمیم یافته در بررسی تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی، مطالعه ایران

صفحه 69-82
صادق علی موحدمنش

5.

تأثیر توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران: مطالعه موردی مراکز استان‌های ایران در سال‌های 1393-1355

صفحه 83-106
محمدعلی مقصودپور

6.

اقتصاد سایه و نقش آن در کنترل آسیب‌های زیست محیطی کشورهای منا

صفحه 107-118
عباس میرزایی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ ابوالفضل محمودی؛ مهدی شعبان زاده خوشرودی

7.

آیا تعامل میان فساد و آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است؟ شواهدی از کشورهای صادر کننده نفت (OPEC)

صفحه 119-132
ابراهیم انواری؛ احمد صلاح منش؛ مجید شیخ انصاری؛ مهوش مرادی

8.

عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران و اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی

صفحه 133-144
حسین استادی

9.

تبیین تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بهبود کارایی مصرف انرژی

صفحه 145-156
مهدی صادقی شاهدانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب