1.

بررسی نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان پایه هفتم متوسطه شهر مشهد

صفحه 13-1
هادی تقی زاده؛ حمدا… منظری توکلی؛ حسین کارشکی؛ نوشیروان خضری مقدم

2.

اثربخشی آموزش جرأت‌ورزی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش عزت‌نفس و خودکارآمدی در دانش‌آموزان دختر

صفحه 28-14
اکبر رضایی؛ المیرا غیبت

3.

نقش راهبردهای تنظیم هیجان در پیش‌بینی اضطراب امتحان

صفحه 40-29
سجاد علمردانی صومعه؛ جلیل نوریان اقدم؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد

4.

تبیین نقش سبک‌های یادگیری و راهبرد‌های یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران

صفحه 52-41
سجاد قارلقی؛ امین هماینی دمیرچی؛ مظفرالدین واعظی

5.

بررسی رابطه‌ بین انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

صفحه 67-53
عزت‌الله قدم پور؛ پیمان کامکار؛ سعیده سبزیان؛ عاطفه چهل‌پر؛ سمانه عبدلی؛ هوشنگ گراوند

6.

بررسی تأثیر آموزش راهبردها و دانش فراشناختی بر سبک‌های مقابله و استرس تحصیلی

صفحه 79-68
علی مصطفائی؛ مریم گوران؛ فیروز راد

7.

اثربخشی آموزش راهبردهای رفتاری بر میزان خودکارآمدی اجتماعی، عاطفی، تحصیلی و خواندن دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری

صفحه 97-80
زهره لطیفی؛ نسیم استکی آزاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب