1.

بررسی مفهوم انسان و انسان شناسی در داستان های مصطفی مستور بر مبنای ارتباطات چهارگانه

صفحه 11-24
مصطفی گرجی؛ ابراهیم ابراهیمی کیاسری

2.

تحلیل تطبیقی رنگ درکتاب های داستانی نوشته شده و ترجمه شده به فارسی برای کودکان بر اساس الگوی پینتر (2008)

صفحه 25-38
صدیقه سادات مقداری

3.

بررسی ترجمه سورآبادی بر اساس نظریه نظم جرجانی ( بررسی موردی جملات استفهامی)

صفحه 39-58
فاطمه کاظمی؛ محمد هادی مرادی؛ مرتضی زارع برمی

4.

شعرشناسی شناختی و استعارات بدنی: الگوهای فرهنگی تفکر و زبان در بوستان سعدی

صفحه 59-72
سلیمان قادری نجف آبادی

5.

بررسی جایگاه و انواع تشبیه از لحاظ ساختار و شکل و مضمون و محتوا در دیوان پروین اعتصامی

صفحه 73-90
سمیرا صمصامی؛ سید رضی میرصادقی

6.

زاهد عالی مقام (صنعت تهکّم در شعر حافظ)

صفحه 91-101
حافظ حاتمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب