1.

آثار سرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای بزرگ تجاری بر رشد اقتصادی ایران (2009-2000)

صفحه 24-9
احمد گوگردچیان؛ فاطمه رحیمی

2.

بررسی مقایسه‌ای تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن (مورد مطالعه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه)

صفحه 40-25
مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ منیره همت زاده

3.

شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و اندازه‌گیری آن برای منتخبی از کشورهای در حال توسعه

صفحه 58-41
صادق بختیاری؛ همایون رنجبر؛ سمیه قربانی

4.

ریسک نرخ ارز و صادرات غیر نفتی در ایران

صفحه 70-59
مهدی نوری؛ حامد نویدی

5.

بررسی اثرات رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال در ایران (مدل خود توضیح با وقفه‌های گسترده ARDL)

صفحه 84-71
مهدی فدائی؛ شایسته کاظمی

6.

سنجش اثر اینترنت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت همجمعی پانل

صفحه 98-85
رضا نجارزاده؛ فرزاد رحیم‌زاده

7.

بررسی و پیش‌بینی بی‌ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکه عصبی

صفحه 112-99
جهانگیر بیابانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ بیتا شایگانی؛ مهدی حقگو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب