1.

اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر بهبود عملکرد توجه پیوسته

صفحه 9-19
محسن افتاده حال؛ یزدان موحدی

2.

تدوین و اعتباریابی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی در دانشجویان

صفحه 20-34
حسین محققی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ سروه محمدزاده

3.

تمایزیافتگی و تفکرارجاعی: نقش واسطه‌ای درماندگی آموخته شده

صفحه 35-51
فهیمه قائدی؛ الهام شبانکاره؛ مجید مقدم برزگر

4.

مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه دانش آموزان دوزبانه و یک زبانه

صفحه 52-67
مونا گلستانی فرد؛ منصوره نیکوگفتار؛ حسن شمس اسفندآباد

5.

مقایسه شایعه پراکنی اینترنتی و خودشیفتگی در بین کاربران فیسبوک، اینترنت و افراد غیر کاربر اینترنت

صفحه 68-82
مهرناز صفاری نیا؛ علی محمد مزیدی؛ مجید صفاری نیا

6.

مقایسه نظریه ذهن، مفهوم خدا و مفهوم میهن در بین کودکان دارای سبک‌های فرزندپروری متفاوت

صفحه 83-99
مرسده نوروزی؛ فیروزه سپهریان آذر

7.

اثربخشی آموزش حل مسئله بر اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی

صفحه 100-112
حمید کاظمی؛ مژده وزیری؛ احمد عابدی

8.

بررسی بازشناسی هیجان چهره در افراد با علائم روان‌شناختی بر اساس پرسشنامه نشانگان روانی (SCL-90-R)

صفحه 113-129
الهام موسویان؛ سیده فرشته نجاتی

9.

رابطه بین سوگیری‌های شناختی و وسوسه در افراد مبتلا به وابستگی به مواد افیونی: نقش تعدیل کنندگی خصوصیات شخصیت

صفحه 130-147
مهدیه رحمانیان

10.

بررسی روابط ساختاری بین بخشش، رضایت از زندگی و سلامت عمومی در دانشجویان

صفحه 148-161
حسین زارع؛ فاطمه امینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب