1.

برآورد اثرات متقابل میان صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی از کانال تقویت کمّی و کیفی نهاده‌ها؛ رهیافت MS-VAR

صفحه 17-32
علی مهدیلو؛ حسین اصغرپور؛ محمد مهدی برقی اسگویی

2.

بررسی مشوق‌های هدفمند توسعه منطقه‌ای با رویکرد DID، مطالعه موردی: معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

صفحه 33-50
یگانه موسوی جهرمی؛ محمد رضا رضوی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ سید حسین ایزدی

3.

بررسی رابطه علّیت میان مصرف حامل‌های انرژی، رشد اقتصادی و دی ‌اکسید‌ کربن در بخش‌های اقتصاد ایران

صفحه 51-70
روح اله شهنازی؛ ابراهیم هادیان؛ لطف الله جرگانی

4.

تحلیلی از رابطه نرخ پس‌انداز و رشد اقتصادی در کشورهای دارای تورم بالا و پایین

صفحه 71-82
تیمور رحمانی؛ الناز باقرپور اسکویی

5.

اندازه‌گیری نابرابری رشد اقتصادی استان‌ها و بررسی همگرایی رشد آنها (رهیافت اقتصادسنجی فضایی)

صفحه 83-98
سهراب دل‌انگیزان؛ یونس گلی؛ یحیی گلی

6.

تحلیل تأثیر یارانه بیمه صادراتی بر صادرات غیر نفتی با استفاده از رگرسیون فازی

صفحه 99-112
ئاسو اسماعیل پور؛ احمد اسدزاده؛ مصطفی شکری؛ حمید ذوالقدر

7.

نقش توسعه مالی در ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ارتقاء رشد اقتصادی

صفحه 113-126
فرشید پورشهابی؛ مرضیه اسفندیاری

8.

تحلیل تأثیر شدت انرژی بر ارتباطات پسینی و پیشینی بخش انرژی با سایر بخش‌های اقتصادی با تأکید بر بخش کشاورزی

صفحه 127-140
شکوه محمودی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی

9.

اثرات مستقیم و غیر مستقیم نفت بر بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران(با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان)

صفحه 141-164
ابوالفضل شاه آبادی؛ سارا ساری گل

10.

بررسی عوامل مؤثر بر تمرکزجغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی با استفاده از داده‌های پانل پویا

صفحه 165-180
محمدعلی مقصودپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب