1.

ارزیابی هویت مکانی محله‌های شهری، مطالعه موردی: محله سنگلج، منطقه 12 شهر تهران

صفحه 13-22
بتول مجیدی؛ سامان حیدری

2.

تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در بهره‌مندی از خدمات عمومی شهری، مطالعه موردی: حوزه‌های 16 گانه شهر اردبیل

صفحه 23-36
رحیم سرور؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی

3.

سنجش توسعه یافتگی شهرهای شهرستان سقز با تاکید بر نیروی بازار کار در بازه زمانی 1345 تا 1385

صفحه 37-48
احد ساعی؛ مهدی حاجیلو؛ محمد کوچکی

4.

تحلیل مکان یابی کاربری فرهنگی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و تحلیل شبکه(N.A)، نمونه موردی: منطقه 8 کلان‌شهر کرج

صفحه 65-82
رامین حیدری شهپر؛ ملیحه احمدی

5.

سنجش تأثیرگذاری و اجرایی شدن شاخص‌های راهبرد توسعه شهر (CDS)بر توسعه گردشگری شهری، مورد مطالعه: چابکسر

صفحه 67-76
فاطمه مبرهن قاسم‌آبادی؛ سیدعلی حسینی؛ محمد اسکندری نوده

6.

تدوین راهبردهای توسعه کاربری اراضی، نمونه موردی: محله هفت‌تنان، منطقه 3 کلان‌شهر شیراز

صفحه 77-88
سعید امانپور؛ سمیه غلامی؛ عمران کهزادی؛ جهان بین میرزایی

7.

سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی، مطالعه موردی: شهر بجنورد

صفحه 89-100
امین فرجی؛ آزاده عظیمی

8.

تحلیل روند تغییرات دوره‌ای فضای سبز شهری زنجان از 1385 تا 1390 و ارائه الگوی مکانیابی بهینه آن

صفحه 101-118
نفیسه مرصوصی؛ صالح رشوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب