1.

بررسی اثر ساختار در کندشدگی نور در بلور‌های فوتونی دو بعدی دارای شکاف

صفحه 9-14
صبا اصغری؛ جمال بروستانی

2.

حالت‌های همدوس فوتون کاهیده برای نوسانگرهای ناهماهنگ در یک محیط غیرخطی کر

صفحه 15-24
فرشید جهان‌بخش؛ غلامرضا هنرآسا؛ علیرضا کشاورز

3.

عوامل موثر در عدم قطعیت برخوردهای جواب‌های کینک در سیستم φ^4

صفحه 25-36
محمد محمدی؛ محمد قناعتیان؛ فریده سهولی

4.

بررسی تحلیلی سالیتون‌ها در مخابرات فیبر نوری باحل معادله غیرخطی شرودینگر

صفحه 37-46
مهدی سودمند؛ لیلا اکبرزاده قلی دیزجی؛ مراد ابراهیم خاص

5.

طراحی حسگر تشدید سطح پلاسمون با استفاده از بلورهای فوتونی

صفحه 47-52
زهره درانی

6.

مطالعۀ ساختار الکترونی و طیف لومینیسانس نانوسیم نیم رسانای هسته-چند پوسته

صفحه 53-58
الهه ناموری؛ سعید شجاعی؛ اصغر عسگری

7.

بررسی ساختاری CoFe2O4 سنتز شده از عصاره گیاهی جهت کاربردهای پزشکی

صفحه 59-67
یاسمن عابد؛ فاطمه مستغنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب