1.

بررسی نقد سیدعبدالأعلی سبزواری بر مبانی توحید در حکمت متعالیه

صفحه 11-23
مصطفی مومنی؛ مهدی افچنگی

2.

بررسی تطبیقی وجود خارجی رابط قضیه ازدیدگاه علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی

صفحه 25-42
محمدرضا خدایی

3.

بازگشت علیت به تشأن، چالشها و پاسخها

صفحه 43-62
روح الله سوری؛ محمد مهدی گرجیان

4.

تنزل نفوس در عوالم وجود با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا

صفحه 63-78
سید احمدرضا شاهرخی

5.

رویکرد فلسفی و اعتقادی ملاصدرا در انسجام‌بخشی به حَشر جسمانی انسان

صفحه 79-96
دلبر شجاع آباجلو؛ محمد ذبیحی

6.

نقدهای ملاصدرا بر تقریر ابن‌سینا از برهان امکان و وجوب

صفحه 97-109
افلاطون صادقی

7.

مقایسه و ارزیابی رابطه جاودانگی و معنای زندگی در اندیشه تولستوی وملاصدرا

صفحه 111-124
سعدی صفاری؛ رضا رسولی شربیانی؛ مرضیه اخلاقی

8.

بررسی تطبیقی مسئله ذهن در اندیشه دکارت، ملاصدرا، لایبنیتس و برخی رویکردهای رایج درعلوم شناختی

صفحه 125-137
امیدرضا طاهری

9.

درجه اعتمادپذیری فرایند معرفتی در فلسفه ملاصدرا و معرفت شناسی فرایندی فضیلت گرا

صفحه 139-152
اکرم عسکرزاده مزرعه

10.

تربیت انسان در پرتو انسان‌شناسی صدرایی

صفحه 153-167
ناصر مؤمنی

11.

ملاصدرا؛ وحدت تشکیکی یا وحدت شخصی (گذار ملاصدرا از وحدت تشکیکی به وحدت شخصی وجود)

صفحه 169-186
مهدی منزه؛ سحر کاوندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب