1.

بررسی تأثیر تغییر در خط‌مشی‌های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری

صفحه 9-22
غلامرضا کردستانی؛ امیر خانکی؛ حوریه قانونی شیشوان

2.

تبیین مؤلفه‌های اداره امور سازمانی(راهبری شرکتی) دستگاه‌های دولتی و ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور در اجرای آن

صفحه 23-40
امید اسلام زاده؛ ناصر ایزدی نیا؛ داریوش فروغی

3.

‌‌‌‌طراحی و تدوین مدل حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانک‌های دولتی

صفحه 41-54
سید علی اکبر احمدی؛ علیرضا روزبهانی

4.

تبیین فرایند تغییر حسابداری بخش عمومی با رویکرد نظریه ساخت‌یابی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران)

صفحه 55-74
کاوه مهرانی؛ علی محمودی؛ علی رحمانی؛ ابوعلی ودادهیر

5.

مطالعه رابطه بین شرکت های دولتی، ابعاد عملکرد پایندگی شرکتی و ارزش شرکت

صفحه 75-92
وحید امین؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ علی ذبیحی

6.

ارائه الگوی پیش‌بینی محدودیت مالی (مطالعه موردی: شرکت‌های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 93-104
مریم سلمانیان؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان؛ فاطمه صراف؛ رویا دارابی

7.

بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی اموال دولت با استفاده از فازی تاپسیس (مورد مطالعه: استان یزد)

صفحه 105-114
محسن حجازی؛ محمدرضا حاجی قاسمی؛ علیرضا دهقانی زاده بغدادآباد

8.

استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران: نگرش خبرگان، اعضای حرفه و دانشگاه

صفحه 115-134
غریبه اسماعیلی کیا

9.

بررسی نقش تعدیل‌کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی با استفاده از معادلات ساختاری

صفحه 135-154
هدی مجبوری یزدی؛ شعبان محمدی؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی؛ نرجس کمالی کرمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب