1.

بررسی و تحلیل داستان «بند» محمود دولت‌آبادی بر پایۀ اصول مکتب رئالیسم

صفحه 7-24
عبدالعلی اویسی کهخا؛ طیبه فرهادی

2.

تجلی مدرنیسم در آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر رمان‌های السفینه و البحث عن ولید مسعود)

صفحه 25-46
عزت ملاابراهیمی؛ صغری رحیمی جوکندان

3.

تحول شخصیت‌های زن در آثار سیمین دانشور و غزاله علی‌زاده

صفحه 47-64
بیتا قنبری؛ مرتضی محسنی؛ امین دائی‌زاده جلودار

4.

روایت‌شناسی رمان شناگر براساس نظریة ژرار ژنت

صفحه 65-78
مریم السادات اسعدی فیروزابادی

5.

رئالیسم اجتماعی در آثار احمد محمود (با تکیه بر سه عنصر درون‌مایه، شخصیت و حادثه)

صفحه 79-94
خاطره دارابی

6.

نقد کهن‌الگویی «سفر قهرمان» در افسانة بانوی حصاری هفت‌پیکر نظامی براساس نظریة یونگ و کمپبل

صفحه 95-109
رمضان مجوزی؛ علی عابدکهخاژاله


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب