1.

ارائه مدل اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی

صفحه 9-24
ساسان مهرانی؛ محمد عبدزاده کنفی

2.

شناسایی عوامل موثر بر ریسک جامع بانک های دولتی

صفحه 25-46
قاسم بولو؛ مهران اعرابی

3.

واکاوی نفش تئوری‌های تعارض‌شغلی حسابرسان براساس تحلیل فراترکیب و فازی (مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور)

صفحه 47-68
حسن ولیان؛ مهدی صفری گرایلی؛ یاسر رضائی پیته نوئی

4.

تبیین عوامل موثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی در ایران

صفحه 69-84
ملک محمد غلامی؛ حسین فخاری؛ اسفندیار ملکیان

5.

ارزیابی عملکرد شعب در بانک های دولتی: طراحی شاخص ترکیبی مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌های چندلایه (مطالعه موردی- بانک مسکن)

صفحه 85-100
سمانه صادقی عسکری؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ محمدرضا امینی

6.

ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌیت ﻗﺎﺑلیت های ﭼﺎﺑﻜﻲ در ادارات امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

صفحه 101-108
پرویز مام صالحی؛ کاوه پرندین؛ غلامرضا کرمی

7.

آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی با روش تحلیل سناریو

صفحه 109-120
حیدر محمدزاده سالطه؛ علیرضا لیثی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب