1.

تحلیل ساختار روایی، نقد متن و بــــازخوانی داستان «پیرچنگی» براساس روایت شناسی بلاغی

صفحه 11-32
یوسف عالی عباس آباد؛ صدیقه سلیمانی

2.

نگاهی به شعر کمال خجندی از چشم انداز علم بدیع

صفحه 33-50
رحمان مشتاق مهر؛ آمینه فیضی

3.

بررسی صوری و محتوائی دیوان لامعی گرگانی

صفحه 51-68
احمد محمدی؛ پروین ابیضی اسفهلان

4.

تصویرپردازی معشوق در لیلی و مجنون نظامی و جامی بر اساس تصویر مجازی و زبانی

صفحه 69-90
سارا زارع جیرهنده؛ مرتضی محسنی

5.

بررسی دلالت های معنایی قصیده «البکاء بین یدی زرقاء الیمامة» أمَل دُنقُل بر پایه نقد سبک‌شناسانه

صفحه 91-106
عزت ملاابراهیمی؛ شیرین بنی طبا

6.

بحثی در ترجمه شعر و دشواری انتقال ایماژهای شاعرانه و موسیقی شعر

صفحه 107-122
یعقوب نوروزی؛ سیف الدین آب برین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب