1.

اسطورۀ «یاد و فراموشی» در «درخت گلابی»ِ «گلی ترقی»

صفحه 95-123
رقیه وهابی دریاکناری؛ مریم حسینی

2.

بازشناسی الگوی وارونۀ سفر قهرمان ِنوعی کمبل در رشد فردی نوجوان در فانتزی کنسرو غول

صفحه 75-94
معصومه میرابوطالبی؛ سکینه عباسی؛ آسیه ذبیح نیا عمران

3.

بررسی عناصر داستان‌های کوتاه نجیب الکیلانی (بررسی مورد پژوهانه سه داستان « موعدنا غداً»، « الکفاءات» و« ملک الملوک»)

صفحه 7-18
اعظم شمس الدینی فرد؛ نرگس انصاری

4.

بررسی و تحلیل تک گویی درونی و جریان سیال ذهن در رمان« الطنطوریه» اثر رضوی عاشور

صفحه 19-34
صلاح الدین عبدی؛ نسرین عباسی؛ زهرا افضلی

5.

تحلیل روایت شناسانۀ داستان حضرت یوسف (ع) با تکیه بر روایت شناسی ساختارگرا

صفحه 35-56
علی عدالتی نسب؛ سید علی سراج

6.

کیفیت انسجام متن در اشعار روایی کودکانه احمد شاملو با تکیه بر شعر «پریا» و «دخترای ننه دریا»

صفحه 57-74
سید علی قاسم زاده؛ نفیسه بابا حسین پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب