1.

بررسی تکنیک‌های احمد محمود در توصیف از منظر نقد پسااستعماری

صفحه 7-26
پریوش امینی؛ اطهر تجلی اردکانی

2.

تحلیل و بررسی داستانِ عامیانۀ حسینا و دل‌آرام (برپایۀ روایت‌شناسی‌ِ ساختار‌ی‌گریماس)

صفحه 27-46
صغری جلیلی جشن آبادی

3.

تحلیل قیاسی قهرمان در رمان صد سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز و اهل غرق منیرو روانی پور

صفحه 47-66
مجمد چهارمحالی؛ الیاس قادری

4.

تحلیل شخصیّت های مُشرف، بر اساس روایت بیهقی، با توجّه به الگوی تیپ شناسی مایرز بریگز

صفحه 67-94
مصطفی گرجی؛ حمید آری براری

5.

بررسی مؤلفه‌های پست‌مدرن در رمان «نوشدارو» از علی مؤذنی

صفحه 95-108
علیرضا محمودی؛ سوسن پسانین

6.

بازخوانی شخصیتهای داستانی در رمان "النهایات" از عبدالرحمن منیف

صفحه 109-125
عزت ملاابراهیمی؛ پرشنگ فرهودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب