1.

نقش واسطه‌ای مصرف‌گرایی در ارتباط بین مادیگرایی و ردپای اکولوژیک (مورد مطالعه: شهروندان ارومیه)

صفحه 9-18
توکل آقایاری‌هیر؛ حسین هنرور؛ محمد باقر علیزاده اقدم

2.

موانع آموزشی و ترویجی به‌کارگیری کود ورمی کمپوست توسط کشاورزان(مطالعه موردی: شهرستان اسد آباد)

صفحه 19-27
فلوریا محمدی

3.

طراحی چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌های آموزش عالی پایدار در ایران

صفحه 29-40
سیدابراهیم راد؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی؛ مهدی معینی کیا

4.

مقایسة تطبیقی ارکان فلسفی ترویج با نظریه‌های محیط‌زیستی: راهبردی برای مدیریت محیط‌زیست روستایی

صفحه 41-54
فاطمه پورقاسم؛ امیرحسین علی‌بیگی؛ عبدالحمید پاپ‌زن

5.

بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری بر رفتارهای محیط‌زیستی با میانجی‌گری رسانه‌ها (نمونه موردی: شهر اهواز)

صفحه 55-68
اصغر میرفردی؛ آرمان حیدری؛ طیبه دمساز

6.

نقش آموزش بر به‌کارگیری عملیات حفاظت خاک در راستای پایداری شالیکاری شهرستان ساری

صفحه 69-82
حسینعلی فرهادی هیکوئی؛ مهدی چرمچیان لنگرودی؛ وحید فلاح

7.

نقش انجمن‏‌های مردم نهاد در توسعه ظرفیتی جامعه محلی در راستای حفاظت محیط‌زیست روستایی(مطالعه موردی: انجمن زیست محیط سبز چیا)

صفحه 83-99
سعدی محمدی؛ سوران منوچهری؛ مرضیه طلعتی

8.

عوامل تعیین‌کننده نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب (مورد مطالعه: شهرستان کمیجان)

صفحه 101-113
سمیرا افشاری؛ روح‌اله رضائی؛ حیدر قلی‌زاده؛ حسین شعبانعلی فمی

9.

تحلیلی بر نقش برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم بر گسترش دانش، نگرش و عملکرد جامعه در راستای کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم در ایران

صفحه 115-129
سمیه عریان؛ سید محمد شبیری؛ مهران فرج اللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب