1.

اقتصاد سیاسی رشد و تأثیر برخی از عوامل بنیادی بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 17-32
علی اکبر عرب مازار؛ رسام مشرفی؛ محمد مصطفی زاده

2.

تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران

صفحه 33-54
حسن زرین اقبال؛ احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان

3.

بررسی اثر جنگ بر امنیت غذایی در کشورهای منتخب منطقه منا 1393-1369 (رویکرد پانل دیتای نامتوازن)

صفحه 55-66
محمد حسن فطرس؛ راضیه صحرایی؛ معصومه یاوری

4.

نقدی بر توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور؛‌ ارزیابی میزان انحراف از حالت بهینه

صفحه 67-82
داوود منظور؛ وحید آریان پور

5.

تحلیل اثر همزمان باز بودن تجاری و اثرات دانه‌ای در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 83-100
حمیدرضا حری؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ مهدی نجاتی؛ سیمین السادات میرهاشمی نائینی

6.

تأثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران

صفحه 101-116
سیما اسکندری سبزی؛ اسداله فرزین وش؛ کامبیز هژبرکیانی؛ حمید شهرستانی

7.

تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه، بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

صفحه 117-132
تیمور رحمانی؛ سیما معتمدی

8.

آزمون رویکرد تقاضا محور به رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان

صفحه 133-145
محمدعلی احسانی؛ صالح طاهری بازخانه

9.

بررسی تأثیر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی در استان‌های کشور

صفحه 145-166
خالد احمدزاده؛ شعله نصری

10.

سنجش آثار توزیعی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران:مقایسه مدل‌های قیمتی داده-ستانده

صفحه 167-187
عطیه ابویی مهریزی؛ علی فریدزاد؛ روزبه بالونژاد نوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب