1.

ارتباط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورها: با تأکید بر این ارتباط در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ

صفحه 32-15
فرهاد قلمباز؛ علی سوری؛ قهرمان عبدلی؛ محسن ابراهیمی

2.

تعیین یارانه لازم به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در راستای سیاست کاهش آلودگی هوا با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر: مطالعه موردی اقتصاد ایران

صفحه 46-33
فاطمه نعمت اللهی؛ احمد صدرایی جواهری؛ علی حسین صمدی؛ روح اله شهنازی

3.

بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

صفحه 60-47
سید حسین میر جلیلی؛ امین محسنی چراغلو؛ امید صفری

4.

برآورد تأثیر نابرابری درآمد بر شاخص توسعه پایدار: شواهدی از استان‌های ایران

صفحه 78-61
زهرا نصراللهی؛ حبیب انصاری سامانی؛ معصومه روزبهانی

5.

بررسی ارتباط بین توهم مالی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1393-1357 ,

صفحه 94-79
فاطمه بزازان؛ سحر زارع جونقانی؛ سولماز صفری

6.

تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی مارکوف سوئیچینگ

صفحه 110-95
محبوبه جعفری

7.

تعیین اندازه بهینه آستانه‌ای دولت و بهره‌وری آن با استفاده از رویکرد داده‌های پانل آستانه‌ای در کشورهای منتخب اوپک

صفحه 124-111
محمد سخنور

8.

بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم به اشتغال مادر و کودک در خانوار شهری ایران

صفحه 138-125
مهدی شهرکی؛ سیمین قادری

9.

اثر تغییر ساختار صادرات بر تولید بخش‌های اقتصاد ایران: رهیافت تجزیه ساختاری در الگوی داده-ستانده

صفحه 150-139
رمضان حسین زاده؛ محمود اسپندار

10.

سیاست مالی دولت و رفاه اجتماعی در ایران با تأکید بر شاخص آمارتیاسن (رهیافت آزمون ARDL کرانه ‏ها)

صفحه 168-151
میثم رافعی؛ محمد صیادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب