1.

بازخوانی نظریه حدوث جسمانی نفس در پرتو نظریه نوخاسته گرایی

صفحه 11-24
محمدجعفر جامه بزرگی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری

2.

تحقیقی پیرامون قوۀ اعطای حَدّ در ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

صفحه 25-46
میکائیل جمال پور؛ مهدی آقاپور بیشک

3.

علم پیشین الهی از دیدگاه حکمت صدرایی و سینوی و تطبیق آن با آیات و روایات

صفحه 47-61
عباس حاجیها؛ محمدرضا ضمیری؛ یدالله دادجو؛ محمد الهی

4.

ماهیت و معنای اعتباری بودن آن از نگاه صدرا

صفحه 63-85
باقر حسین لو؛ حامد ناجی اصفهانی

5.

تبیین هستی و چیستی انسان از منظر اندیشه های علامه طباطبایی(ره)

صفحه 87-105
احسان رحیمی خورزوقی؛ مهدی سپهری

6.

مدل صدرایی در تفسیر اصل برابری در حقوق بشر

صفحه 107-120
عبدالله صلواتی؛ شهناز شایان فر

7.

بررسی و نقد نظریۀ اشاعره در مورد قدیم بودن قرآن و صفت کلام خداوند با توجه به مبانی ملاصدرا

صفحه 121-131
محمود صیدی؛ هادی هاشمی

8.

بررسی و نقد مقالۀ «بررسی اصالت وجود صدرایی در تفکر سینوی»

صفحه 133-146
مصطفی مؤمنی؛ محمد نجاتی

9.

نسبت خیال با معرفت در فلسفۀ ملاصدرا

صفحه 147-161
سید مهدی میرهادی؛ حسنعلی بختیار نصر آبادی؛ محمد نجفی

10.

نگرشی تطبیقی بر اندیشۀ اصالت وجود و نظریۀ مکانیک کوانتومی

صفحه 163-169
احمد نصیری محلاتی؛ علیرضا کهنسال؛ جهانگیر مسعودی

11.

بازخوانی حقیقت تکامل انسان در قرآن بر اساس اندیشه‌های صدرالمتألهین

صفحه 171-184
مهدیه علوی فر؛ عبدالحمید فلاح نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب