1.

ارزیابی تطبیقی کارآمدی شیوه‌های فعلی قیمت‌گذاری بنگاه‌های مصوب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و شیوه‌های نوین قیمت‌گذاری بنگاه‌ها

صفحه 9-32
ساسان مهرانی؛ علی اکبر نونهال نهر؛ فرهاد فرقانی

2.

تدوین مدل جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور

صفحه 33-46
محمد کاشانی پور؛ نظام الدین رحیمیان؛ محمدحسین رحمتی؛ منصور محمدی

3.

تدوین و ارزیابی مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی (مطالعه موردی: مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی)

صفحه 47-60
عبدالرحمن نارویی؛ علیرضا مومنی؛ عزیز گرد

4.

بررسی وضعیت چاپ و نشر کتاب‌های حسابداری و حسابرسی دولتی در ایران

صفحه 61-80
شهناز مشایخ؛ فاطمه گرامی راد؛ مهناز محمودخانی

5.

طراحی مدلی برای حسابرسی عملیاتی پروژه‌ها در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه

صفحه 81-96
مهسا قاسمی؛ رضوان حجازی؛ آزاده مداحی

6.

تأثیر‌ نوع فعالیت اشخاص حقوقی بر اختلاف بین مالیات ابرازی و مالیات قطعی (مطالعه موردی: امور مالیاتی خراسان جنوبی)

صفحه 97-114
مسعود نیک اندیش؛ محمدعلی مرادی؛ علی پایان

7.

تبیین مدل کمّی حاکمیت سازمانی در بخش عمومی؛ آزمون تجربی تأثیر حاکمیت سازمانی بر بی انضباطی مالی

صفحه 115-130
ایمان کارنما؛ ایمان داداشی؛ محمود یحیی زاده فر؛ حمیدرضا غلام نیا روشن

8.

ارزیابی وضع موجود عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران

صفحه 131-144
جعفر باباجانی؛ جواد دوست جباریان

9.

تأثیر‌ تیپ شخصیتی بر کیفیت حسابرسی (مطالعه موردی: حسابرسان دیوان محاسبات ایران)

صفحه 145-154
محمدحسین صفرزاده؛ سید حسین سجادی؛ محیا شعبانی

10.

مدل یابی توسعه اخلاقی و تقوا در حسابداری حوزه سلامت

صفحه 155-164
بابک امانی دادگر؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی

11.

ارائه الگوی پیشنهادی کیفیّت گزارشگری مالی بخش عمومی در ایران

صفحه 165-174
علی محمدی؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ یعقوب اقدم مزرعه

12.

طراحی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با تلفیق نقشه شناخت، تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در سازمان تأمین اجتماعی

صفحه 175-184
عزیز رشیدی؛ ابراهیم عباسی؛ مصطفی جعفری؛ نبی اله محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب