1.

تنظیم ضریب جذب غیرخطی بلور فوتونی یک بعدی شامل نقص لایه گرافن

صفحه 9-20
انسیه محبی؛ نرگس انصاری؛ فاطمه شهشهانی

2.

بررسی اثر قطبیت محیط و غلظت روی ویژگی‌های نوری غیرخطی مرتبه سوم محلول‌های حاوی رنگینه آزو

صفحه 21-26
مهسا خادم صدیق؛ محمد صادق ذاکرحمیدی

3.

بررسی اثر اسپین- مدار و میدان‌های خارجی بر شفافیت القایی الکترومغناطیسی در نقاط کوانتومی مکعبی نامتقارن

صفحه 27-36
معصومه معینی؛ بهروز واثقی

4.

بررسی تأثیر نانوذرات نقره در خواص نوری غیر خطی محلول آبی رنگینه اگزازین 1

صفحه 37-42
کریم میلانچیان

5.

دینامیک کدگذاری فوق چگال در مدل جینز کامینگز

صفحه 43-48
فروزان میرمسعودی؛ صدیف احدپور صدیف احدپور

6.

معادلات شبه‌کلاسیک حرکت برای سیستم آنتی‌فرومغناطیس با استفاده از حالت‌های همدوس در گروه SU(1,1)

صفحه 49-54
یوسف یوسفی؛ محمدرضا غفاری

7.

تشکیل نانوبلورها در آلیاژ فلزی آمورف و مطالعۀ آنها با استفاده از روش موزبائر اسپکتروسکوپی

صفحه 55-67
صفدر حبیبی؛ سعیده سوری؛ سمیه عطاریلر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب