1.

ارزیابی تاثیر درجه تمرکز و هزینه‌های تبلیغات بر سودآوری در بخش صنعت ایران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)

صفحه 30-9
فیروز فلاحی؛ علی دهقانی

2.

روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران

صفحه 58-31
محمد طاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ فرشته جندقی میبدی

3.

مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت

صفحه 77-59
محمد حسن فطرس؛ هادی غفاری؛ آزاده شهبازی

4.

تأثیر متغیرهای پولی بر رشد اقتصادی در ایران با رویکرد پول‌گرایان

صفحه 105-79
محمد لشکری

5.

تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران (رهیافتTVP)

صفحه 132-107
پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی؛ مجید فشاری؛ سیاب ممی پور

6.

بررسی تاثیر تحولات شاخص‌های منتخب فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران(الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده ARDL)

صفحه 159-133
مهدی فدایی خوراسگانی؛ سمیه نیری

7.

بررسی ارتباط بین نابرابری درآمد، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی

صفحه 185-161
رضا اکبریان؛ مهسا فام کار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب