1.

سبک‌شناسی اشعار بیدل دهلوی با تکیه بر نظریۀ زبان‌شناسی قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن

صفحه 31-11
سمیه آقابابایی

2.

بازشناخت تطبیقی طبقه‌بندی «علم معانی» در زبان‌های فارسی و انگلیسی

صفحه 50-33
میثم ابراهیمی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمد داودی

3.

نظریه «زیبایی‌شناسی دریافت» و نقد و بلاغت اسلامی

صفحه 70-51
زینب اکبری؛ داوود اسپرهم

4.

تحلیل تطبیقی داستان‌های کوتاه جمالزاده و اندرسن با رویکرد نشانه‌معناشناسی؛ مطالعۀ موردی: کباب غاز و مرگ در جنگل

صفحه 94-71
فاطمه جمشیدی؛ علی کریمی فیروزجایی؛ حمیدرضا شعیری؛ شهره چاوشیان

5.

بینامتنیت دینی در علم بدیع فارسی

صفحه 105-95
حسین حدیدی؛ مصطفی جوانرودی

6.

بررسی استعارۀ مفهومی «بذر» در مرصادالعباد نجم‌الدین رازی

صفحه 107-120
زهرا دهقان دهنوی؛ مهدی ملک ثابت

7.

کارکردهای بلاغی وزن شعر (از هیپنوتیزم تا سماع)

صفحه 134-121
عزت الله سپه وند

8.

دامنه و کارکرد بلاغت در سبک‌‌ِ فردی مهدی اخوان ثالث

صفحه 148-135
یوسف عالی عباس آباد؛ صدیقه سلیمانی

9.

بررسی مقولة ابهام در غزلیات سعدی با تکیه بر نظریة امپسون

صفحه 163-149
احمد سنچولی

10.

بررسی و مقایسة سطح ادبی -بلاغی تاریخ گردیزی و تاریخ سیستان

صفحه 178-165
علی حسن سهراب نژاد؛ ثریا بهارزاده

11.

کنایۀ‌ کلاه در شاهنامه با تأکید بر زمینه های فرهنگی و اجتماعی

صفحه 190-179
یوسف محمدنژاد عالی زمینی

12.

بررسی ارتباط عناصر تصویری (تشبیه و استعاره) با درونمایه رمان سووشون

صفحه 208-191
محمود مهرآوران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب