1.

اثربخشی آموزش مبتنی بر نرم‌افزار چند رسانه‌ای ساخت نقشه ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش‌آموزان دختر پایه هشتم

صفحه 9-22
نسرین صالحی نژاد؛ فریبرز درتاج؛ علی اکبر سیف؛ نورعلی فرخی

2.

تاثیر آموزش مهارت‌های حرکتی بر عملکرد حافظه کاری بینایی دانش‌آموزان

صفحه 23-30
مهتا اسکندرنژاد؛ فریبا ملائی زنگی

3.

مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس کارآمدی معلم برای آموزش اخلاقی دانش‌آموزان

صفحه 31-42
امید شکری؛ محمد آزاد عبداله پور؛ علی تقوایی نیا

4.

شناسایی قابلیت‌های سنجش تکوینی در محیط‌های یادگیری مجازی

صفحه 43-62
عباس تقی زاده؛ جواد حاتمی؛ مریم قاسمی

5.

بررسی رابطه ساده و چندگانه اهداف پیشرفت و حمایت اجتماعی با تعهد به مدرسه

صفحه 63-74
کریم سواری؛ محمد اورکی؛ رقیه گنجی

6.

طراحی معماری سیستم آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت‌مندی کاربران

صفحه 75-86
سعید پورروستایی اردکانی؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ احمد برجعلی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

7.

ادراک معلمان از برنامه درسی پنهان آموزش محیط زیست در مدارس متوسطه شهر تهران: یک رویکرد پدیدارشناختی

صفحه 87-102
لیلا پرهیزکار؛ کورش فتحی و اجارگاه

8.

ارائۀ مدل علی یادگیری ادراک شده مبتنی بر بازی‌های دیجیتال

صفحه 103-117
سمیه نگهداری؛ محمد حسن صیف؛ مهران فرج الهی؛ احمد رستگار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب