1.

جایگاه آی تی در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

صفحه 15-28
محبوبه جعفرزاده زرندی؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ اعظم میرزااکبری

2.

ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل به حضور اعضای باشگاه‌های ورزشی والیبال

صفحه 29-40
سیاوش خداپرست؛ مرتضی رضایی صوفی؛ مریم کاظمی

3.

تحلیل وضعیت نشریات علمی -پژوهشی و علمی- ترویجی حوزه تربیت بدنی در ایران

صفحه 41-47
رقیه بدیعی گهر؛ حسین پورسلطانی

4.

مقایسه‌ی سواد رسانه‌ای در متخصصان گرایش های تربیت بدنی

صفحه 49-57
معصومه حسینی؛ نازنین قاسمی

5.

نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان

صفحه 59-66
میترا ایرانپور مبارکه؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی

6.

تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان مراجعه‌کننده به اماکن ورزشی

صفحه 67-76
مهرداد محرم زاده؛ سجاد پاشایی؛ میر داود حسینی

7.

بررسی تأثیر رابطه عوامل فناوری و راهبردی در چابک سازی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

صفحه 77-85
مهدی حقیقی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

8.

مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه‌ها به روش تحلیل سوات با رویکرد نشر یافته ها و ارائه کاربرد (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی)

صفحه 87-98
عباس شعبانی؛ بهرام صالح نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب