1.

قرارداد حمل ونقل هوایی درحقوق ایران

صفحه 11-28
رسول ابافت

2.

مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

صفحه 29-44
علی عباس حیاتی

3.

مقایسة حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 45-55
محمدحسین کریمی؛ عباس کریمی

4.

بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت

صفحه 55-70
میلاد مشایخ؛ غفور خوئینی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی

5.

ارث حسابهای مجازی

صفحه 71-90
عباس میرشکاری

6.

واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی

صفحه 91-102
رضا نیک خواه سرنقی؛ صالح نوری؛ محمد حسن جوادی

7.

تعدیل قضایی قرارداد بر مبنای عدم تعادل اقتصادی آن در حقوق ایران، حقوق آمریکا و اسناد بین المللی

صفحه 103-116
احمد یوسف زاده؛ سروش رستم زاد اصلی؛ مهدی سخنور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب