موسوی, شکوفه, شاهسواری, محمودرضا, گل نیا, مائده. (1401). تدوین مدل ساختاری فرسودگی شغلی بر اساس تکنو استرس، با توجه به نقش میانجی ویژگی‌‏های روان‌‏شناختی (تعهدسازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده) بر معلمان در زمان تدریس‌‏های مجازی دوران شیوع کووید19. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(22), 81-90. doi: 10.30473/sc.2023.68453.2901
شکوفه موسوی; محمودرضا شاهسواری; مائده گل نیا. "تدوین مدل ساختاری فرسودگی شغلی بر اساس تکنو استرس، با توجه به نقش میانجی ویژگی‌‏های روان‌‏شناختی (تعهدسازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده) بر معلمان در زمان تدریس‌‏های مجازی دوران شیوع کووید19". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, 22, 1401, 81-90. doi: 10.30473/sc.2023.68453.2901
موسوی, شکوفه, شاهسواری, محمودرضا, گل نیا, مائده. (1401). 'تدوین مدل ساختاری فرسودگی شغلی بر اساس تکنو استرس، با توجه به نقش میانجی ویژگی‌‏های روان‌‏شناختی (تعهدسازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده) بر معلمان در زمان تدریس‌‏های مجازی دوران شیوع کووید19', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(22), pp. 81-90. doi: 10.30473/sc.2023.68453.2901
موسوی, شکوفه, شاهسواری, محمودرضا, گل نیا, مائده. تدوین مدل ساختاری فرسودگی شغلی بر اساس تکنو استرس، با توجه به نقش میانجی ویژگی‌‏های روان‌‏شناختی (تعهدسازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده) بر معلمان در زمان تدریس‌‏های مجازی دوران شیوع کووید19. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 11(22): 81-90. doi: 10.30473/sc.2023.68453.2901


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب