1.

اعتباریابی نسخه ایرانی آزمون مختصر وضعیت روانی کودکان: ابزار غربالگری شناختی کودکان

صفحه 1-9
زهرا فخری؛ حسین زارع؛ احمد علی پور؛ مهدی شریف الحسینی

2.

بررسی الگوی روابط ساختاری در پیش بینی عملکرد جنسی زنان بر اساس نقش جنسیتی آندروژنی با واسطه سبک های تبادل اجتماعی

صفحه 11-23
معصومه تدریس تیریزی؛ مجید صفاری نیا؛ مهناز علی اکبری؛ احمد علی پور

3.

ارتباط اجتماعی خردمندانه؛ بازتعریف مفهوم ارتباط در فرهنگ ایرانی مبتنی بر شاهنامه فردوسی

صفحه 25-36
فضل الله حسنوند؛ کامران شیوندی چلیچه؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ اسماعیل سعدی پور

4.

نقش سرشت در ادراک تصاویر چهره‌ای طیفی زنده/غیرزنده با بیان هیجانی انزجار/خوشحالی: مطالعه مبتنی بر نظریه تشخیص علامت

صفحه 37-52
حسن صبوری مقدم؛ محمدعلی نظری؛ محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی؛ اکبر زاهدی

5.

ارائه ی مدل علی انعطاف پذیری شناختی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی : نقش واسطه ای خودکارآمدی ، بهزیستی روانشناختی و همدلی شناختی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز

صفحه 53-65
سمیه نگهداری؛ محمد حسن صیف

6.

پیش بینی پذیرش واکسن کووید-۱۹ بر اساس ویژگی های شخصیتی، رفتارهای خود مراقبتی و سرمایه اجتماعی

صفحه 67-79
ساهره فاضلی؛ یداله زرگر؛ ایران داودی؛ سید اسماعیل هاشمی

7.

تدوین مدل ساختاری فرسودگی شغلی بر اساس تکنو استرس، با توجه به نقش میانجی ویژگی‌‏های روان‌‏شناختی (تعهدسازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده) بر معلمان در زمان تدریس‌‏های مجازی دوران شیوع کووید19

صفحه 81-90
شکوفه موسوی؛ محمودرضا شاهسواری؛ مائده گل نیا

8.

بررسی رابطه کارکردهای اجرایی و قضاوت اخلاقی با میانجی‌گری نظریه ذهن کودکان 9 تا 11 ساله شهر ایلام

آسیه مرادی؛ کامران یزدانبخش؛ زهرا مهدیان

9.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه خرد در ایران: یک دیدگاه یکپارچه از عوامل پیشایندی، پسایندی و همبسته خرد

مهدی دستا؛ امید شکری؛ شهلا پاکدامن؛ جلیل فتح آبادی

10.

تاثیر ایجاد اعتبار به روش برچسب زنی بر میزان همنوایی حافظه دیداری

سهیلا سهرابی؛ جواد صالحی؛ طاهره الهی

11.

مقایسه ذهن آگاهی، طرحواره های ناسازگار اولیه و همجوشی شناختی در زنان با و بدون تعارض زناشویی

سونا عسگرزاده؛ مجید برادران؛ فرزانه رنجبر نوشری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب