صبوری مقدم, حسن, نظری, محمدعلی, ابوالقاسمی دهاقانی, محمدرضا, زاهدی, اکبر. (1401). نقش سرشت در ادراک تصاویر چهره‌ای طیفی زنده/غیرزنده با بیان هیجانی انزجار/خوشحالی: مطالعه مبتنی بر نظریه تشخیص علامت. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(22), 37-52. doi: 10.30473/sc.2023.67963.2881
حسن صبوری مقدم; محمدعلی نظری; محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی; اکبر زاهدی. "نقش سرشت در ادراک تصاویر چهره‌ای طیفی زنده/غیرزنده با بیان هیجانی انزجار/خوشحالی: مطالعه مبتنی بر نظریه تشخیص علامت". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, 22, 1401, 37-52. doi: 10.30473/sc.2023.67963.2881
صبوری مقدم, حسن, نظری, محمدعلی, ابوالقاسمی دهاقانی, محمدرضا, زاهدی, اکبر. (1401). 'نقش سرشت در ادراک تصاویر چهره‌ای طیفی زنده/غیرزنده با بیان هیجانی انزجار/خوشحالی: مطالعه مبتنی بر نظریه تشخیص علامت', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(22), pp. 37-52. doi: 10.30473/sc.2023.67963.2881
صبوری مقدم, حسن, نظری, محمدعلی, ابوالقاسمی دهاقانی, محمدرضا, زاهدی, اکبر. نقش سرشت در ادراک تصاویر چهره‌ای طیفی زنده/غیرزنده با بیان هیجانی انزجار/خوشحالی: مطالعه مبتنی بر نظریه تشخیص علامت. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 11(22): 37-52. doi: 10.30473/sc.2023.67963.2881


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب