مقدس زاده, فرزانه, زارع, عبدالکریم. (1401). مایع یونی N،N-دی‌اتیل-N-سولفواتان‌آمینیوم تری‌فلورواستات به‌عنوان کاتالیزوری جدید و بسیار کارآمد برای تهیه مشتقات 4،3-دی‌هیدروپیریمیدین-2-(H1)-اون و 9-آریل-8،1-دی‌اکسو-اکتاهیدروزانتن. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(2), 43-55.
فرزانه مقدس زاده; عبدالکریم زارع. "مایع یونی N،N-دی‌اتیل-N-سولفواتان‌آمینیوم تری‌فلورواستات به‌عنوان کاتالیزوری جدید و بسیار کارآمد برای تهیه مشتقات 4،3-دی‌هیدروپیریمیدین-2-(H1)-اون و 9-آریل-8،1-دی‌اکسو-اکتاهیدروزانتن". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, 2, 1401, 43-55.
مقدس زاده, فرزانه, زارع, عبدالکریم. (1401). 'مایع یونی N،N-دی‌اتیل-N-سولفواتان‌آمینیوم تری‌فلورواستات به‌عنوان کاتالیزوری جدید و بسیار کارآمد برای تهیه مشتقات 4،3-دی‌هیدروپیریمیدین-2-(H1)-اون و 9-آریل-8،1-دی‌اکسو-اکتاهیدروزانتن', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(2), pp. 43-55.
مقدس زاده, فرزانه, زارع, عبدالکریم. مایع یونی N،N-دی‌اتیل-N-سولفواتان‌آمینیوم تری‌فلورواستات به‌عنوان کاتالیزوری جدید و بسیار کارآمد برای تهیه مشتقات 4،3-دی‌هیدروپیریمیدین-2-(H1)-اون و 9-آریل-8،1-دی‌اکسو-اکتاهیدروزانتن. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 1(2): 43-55.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب