1.

تولید اسید استیک توسط سویه بومی Acetobacter sp. M

صفحه 1-9
فوزیه مقدمی؛ محمد رضا پورهروی

2.

بررسی پایداری نسبی ایزومرهای تاتومری2-هیدروکسی و 2-مرکاپتو نیکوتینونیتریل‌ها با استفاده از محاسبات نظریة تابع چگال

صفحه 10-18
باقر محمدی؛ آمنه ستوده

3.

تهیه، شناسایی و کاربرد کاتالیزوری نانواکسید فلزی MgBi2O4 در سنتز 3-[(آلکیل/آریل تیو)(آریل)متیل]-1H-ایندول‌ها

صفحه 19-27
زهرا خادمی؛ کبرا نیکوفر

4.

متیل-1-سولفونیک اسید ایمیدازولیوم کلرید به عنوان کاتالیزوری بسیار کارآمد برای سنتز بدون حلال 3،4-دی‌هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون‌ها

صفحه 28-35
زهرا بهادری؛ عبدالکریم زارع؛ خدیجه دیده بان

5.

بررسی ترکیبات شیمیایی گیاه آزیل در مرحلة بذر‌دهی با چهار روش مختلف آزمایشگاهی

صفحه 36-42
اعظم منفرد؛ حجت اله کلانتری

6.

مایع یونی N،N-دی‌اتیل-N-سولفواتان‌آمینیوم تری‌فلورواستات به‌عنوان کاتالیزوری جدید و بسیار کارآمد برای تهیه مشتقات 4،3-دی‌هیدروپیریمیدین-2-(H1)-اون و 9-آریل-8،1-دی‌اکسو-اکتاهیدروزانتن

صفحه 43-55
فرزانه مقدس زاده؛ عبدالکریم زارع

7.

سنتز تک‌ظرف شبه چهارجزئی 8،1-دی‌اکسو-دکاهیدروآکریدین‌ها با استفاده از مایع یونی پیریدینیوم N-سولفونیک اسید هیدروژن‌سولفات

صفحه 56-63
مصطفی کرمی؛ عبد الکریم زارع؛ احمدرضا موسوی زارع

8.

ﺭﻭشی مؤثر در ﺳﻨﺘﺰ نامتقارن ﺭﯾﻮﺍﺳﺘﻴﮕﻤﻴﻦ تارتارت برای مقیاس بزرگ

صفحه 64-70
علی صابری؛ حسین اسد نژاد؛ مریم قزوینی

9.

سنتز تک‌ظرف مشتقات دی‌هیدروپیران کاتالیز شده با نانو سیلیکا سولفامیک اسید در حلال آب و دمای محیط

صفحه 71-81
فاطمه حکیمی سریزدی؛ فاطمه اعتمادی نژاد؛ سید حسین بنی طبا

10.

عامل‌دارکردن گرافیت توسط نمک‌های دی‌آزونیوم پرانرژی در شرایط حرارتی و ریزموج و دنبال‌کردن مکانیسم واکنش

صفحه 82-92
سوسن سروریان؛ مریم منافی مقدم؛ مهدی زمانی؛ سیدعلی پورموسوی

11.

سنتز مشتقات تترا هیدرو بنزو [α] زانتن-11-اون در حضور کاتالیزگر نانو اکسید سریم (IV)- CeO2 تحت شرایط بدون حلال

صفحه 93-104
بیتا باقرنژاد؛ مصطفی رستمی هرزویلی

12.

زیست تبدیل آلفا-سنتونین به 2،1-دی هیدروسنتونین با استفاده از قارچ Trichoderma virens

صفحه 105-115
منصور شاهدی علی آباد؛ زهره حبیبی؛ فاطمه انصاری؛ مریم یوسفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب