غمامی, مجید, آیتی نجف آبادی, سید محمد, باقری, محمود. (1402). نقد مفهوم انتظارات مشروع سرمایه‌گذاران در تقابل با انتظارات مشروع دولت‌های میزبان در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 12(2 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24)), 121-136. doi: 10.30473/clk.2024.69922.3219
مجید غمامی; سید محمد آیتی نجف آبادی; محمود باقری. "نقد مفهوم انتظارات مشروع سرمایه‌گذاران در تقابل با انتظارات مشروع دولت‌های میزبان در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 12, 2 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24), 1402, 121-136. doi: 10.30473/clk.2024.69922.3219
غمامی, مجید, آیتی نجف آبادی, سید محمد, باقری, محمود. (1402). 'نقد مفهوم انتظارات مشروع سرمایه‌گذاران در تقابل با انتظارات مشروع دولت‌های میزبان در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 12(2 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24)), pp. 121-136. doi: 10.30473/clk.2024.69922.3219
غمامی, مجید, آیتی نجف آبادی, سید محمد, باقری, محمود. نقد مفهوم انتظارات مشروع سرمایه‌گذاران در تقابل با انتظارات مشروع دولت‌های میزبان در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1402; 12(2 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24)): 121-136. doi: 10.30473/clk.2024.69922.3219


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب