1.

جایگاه و مصادیق عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها بررسی تطبیقی در حقوق کامن‌لا و ایران

صفحه 1-12
احمد یوسف زاده

2.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور

صفحه 13-22
زهرا منتظری؛ الهام فرزاد

3.

مطالعه مبانی مسئولیت مدنی خسارات زیست‌محیطی با نگاهی بر اصل استفاده غیر زیان‌بار از سرزمین

صفحه 23-42
محمد اسماعیل عاقل پور؛ علیرضا شمشیری؛ بختیار عباسلو

4.

پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب

صفحه 43-54
عباس میرشکاری؛ جمشید زرگری

5.

بررسی فقهی و حقوقی انحلال قرارداد در اثر پاندمی

صفحه 55-68
الهه رمضانی؛ حیدر امیرپور؛ سیدمحمد صدری؛ محمدصادق جمشیدی راد

6.

سوء استفاده از مصونیت‌ دیپلماتیک با تأکید برپرونده شکنجه در نظام قضایی آمریکا

صفحه 69-80
فرناز رییس کاظمی

7.

مسئولیت قوه قضائیه در عودت نمائات حاصله از وجوه امانی به مالکان اصلی

صفحه 81-92
حجت عزیزالهی

8.

سنجش کار آمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها

مصطفی شاهبازی؛ مهدی سجادی کیا

9.

شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

محمدمهدی عزیزاللهی؛ سید مهدی دادمرزی؛ علی جوادیه

10.

نقد مفهوم انتظارات مشروع سرمایه گذاران در تقابل با انتظارات مشروع دولت های میزبان درحقوق سرمایه گذاری بین المللی

مجید غمامی؛ سید محمد آیتی نجف آبادی؛ محمود باقری

11.

اصلاح توصیف رای بدوی از حکم به قرار در رویه قضایی

علی عباس حیاتی؛ مهدی هادی؛ شکوفه بهرامی

12.

تاثیر قاعده مقابله با خسارت بر ماهیت تنبیهی یا جبران خسارت بودن شرط وجه التزام در نظام حقوقی ایران و آمریکا و فقه امامیه

مجید عزیزیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب