محمدیان فارسانی, آرزو, حاتمی ملکی, حمید, درویش زاده, رضا, هوشیاردل, فرامرز. (1393). مطالعه تغییرات رونوشت ژن های فنیل آلانین آمونیا-لیاز2 (PAL2) و پروتئین شبه توماتین (TLP) در ژنوتیپ های آفتابگردان در پاسخ به جدایه های قارچ عامل بیماری ساقه سیاه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(7), 15-23.
آرزو محمدیان فارسانی; حمید حاتمی ملکی; رضا درویش زاده; فرامرز هوشیاردل. "مطالعه تغییرات رونوشت ژن های فنیل آلانین آمونیا-لیاز2 (PAL2) و پروتئین شبه توماتین (TLP) در ژنوتیپ های آفتابگردان در پاسخ به جدایه های قارچ عامل بیماری ساقه سیاه". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4, 7, 1393, 15-23.
محمدیان فارسانی, آرزو, حاتمی ملکی, حمید, درویش زاده, رضا, هوشیاردل, فرامرز. (1393). 'مطالعه تغییرات رونوشت ژن های فنیل آلانین آمونیا-لیاز2 (PAL2) و پروتئین شبه توماتین (TLP) در ژنوتیپ های آفتابگردان در پاسخ به جدایه های قارچ عامل بیماری ساقه سیاه', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(7), pp. 15-23.
محمدیان فارسانی, آرزو, حاتمی ملکی, حمید, درویش زاده, رضا, هوشیاردل, فرامرز. مطالعه تغییرات رونوشت ژن های فنیل آلانین آمونیا-لیاز2 (PAL2) و پروتئین شبه توماتین (TLP) در ژنوتیپ های آفتابگردان در پاسخ به جدایه های قارچ عامل بیماری ساقه سیاه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1393; 4(7): 15-23.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب