1.

آنالیز پروتئوم برگ پرچم گندم در پاسخ به تنش خشکی

صفحه 1-13
محمدرضا عظیمی؛ قاسم حسینی سالکده

2.

مطالعه تغییرات رونوشت ژن های فنیل آلانین آمونیا-لیاز2 (PAL2) و پروتئین شبه توماتین (TLP) در ژنوتیپ های آفتابگردان در پاسخ به جدایه های قارچ عامل بیماری ساقه سیاه

صفحه 15-23
آرزو محمدیان فارسانی؛ حمید حاتمی ملکی؛ رضا درویش زاده؛ فرامرز هوشیاردل

3.

بررسی سیتوژنتیکی اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L)

صفحه 25-34
صادق ایمانی؛ راهله رهباریان؛ علی معصومی؛ سعید خاوری خراسانی

4.

آنالیز کارکرد ژن Fol-SIX1 در ارقام مقاوم و حساس Cucumis melo

صفحه 35-47
صهبا طوسی؛ فرهاد شکوهی فر؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ عبدالرضا باقری

5.

بررسی حضور جایگاه‌های ژنی مرتبط با مقاومت به زنگ زرد، سیاه و قهوه‌ای در ارقام گندم در دست معرفی با استفاده از نشانگرهای مولکولی

صفحه 49-58
رحیم مهرابی؛ محسن سرهنگی؛ الهام الا حسنی؛ حبیب اله قزوینی؛ فرزاد افشاری

6.

ساخت و بررسی کارآیی ناقل بیانی گیاهی pBI105، با هدف سهولت همسانه سازی و خالص سازی پروتئین نوترکیب

صفحه 59-69
کسری اصفهانی؛ علی هاتف سلمانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب