صبوری, حسین, محمد آلق, شریفه, بیابانی, عباس, دادرس, احمدرضا, صبوری, عاطفه, کاتوزی, مهناز, نجار عجم, محبوبه, پیراسته, ماهم, خاتمی نژاد, رسول. (1393). شناسایی مکان‌های ژنی کنترل کننده مؤلفه های جوانه زنی در جمعیت لاین‌های نوترکیب برنج ایرانی (.Oryza sativa L) تحت شرایط مختلف تنش اسمتیک. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(8), 31-45.
حسین صبوری; شریفه محمد آلق; عباس بیابانی; احمدرضا دادرس; عاطفه صبوری; مهناز کاتوزی; محبوبه نجار عجم; ماهم پیراسته; رسول خاتمی نژاد. "شناسایی مکان‌های ژنی کنترل کننده مؤلفه های جوانه زنی در جمعیت لاین‌های نوترکیب برنج ایرانی (.Oryza sativa L) تحت شرایط مختلف تنش اسمتیک". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4, 8, 1393, 31-45.
صبوری, حسین, محمد آلق, شریفه, بیابانی, عباس, دادرس, احمدرضا, صبوری, عاطفه, کاتوزی, مهناز, نجار عجم, محبوبه, پیراسته, ماهم, خاتمی نژاد, رسول. (1393). 'شناسایی مکان‌های ژنی کنترل کننده مؤلفه های جوانه زنی در جمعیت لاین‌های نوترکیب برنج ایرانی (.Oryza sativa L) تحت شرایط مختلف تنش اسمتیک', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(8), pp. 31-45.
صبوری, حسین, محمد آلق, شریفه, بیابانی, عباس, دادرس, احمدرضا, صبوری, عاطفه, کاتوزی, مهناز, نجار عجم, محبوبه, پیراسته, ماهم, خاتمی نژاد, رسول. شناسایی مکان‌های ژنی کنترل کننده مؤلفه های جوانه زنی در جمعیت لاین‌های نوترکیب برنج ایرانی (.Oryza sativa L) تحت شرایط مختلف تنش اسمتیک. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1393; 4(8): 31-45.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب