شهبازی, سمیرا, صفایی, ناصر, موسوی, امیر, سنجریان, فروغ, علیزاده, عزیزاله. (1391). بررسی ایمنولوژیک و عملکرد استیل ترانسفراز مخمری (AYT1) در سم زدایی مایکوتوکسین دی اکسی نیوالنول در گیاهان توتون تراریخت. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2(2), 73-85.
سمیرا شهبازی; ناصر صفایی; امیر موسوی; فروغ سنجریان; عزیزاله علیزاده. "بررسی ایمنولوژیک و عملکرد استیل ترانسفراز مخمری (AYT1) در سم زدایی مایکوتوکسین دی اکسی نیوالنول در گیاهان توتون تراریخت". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2, 2, 1391, 73-85.
شهبازی, سمیرا, صفایی, ناصر, موسوی, امیر, سنجریان, فروغ, علیزاده, عزیزاله. (1391). 'بررسی ایمنولوژیک و عملکرد استیل ترانسفراز مخمری (AYT1) در سم زدایی مایکوتوکسین دی اکسی نیوالنول در گیاهان توتون تراریخت', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2(2), pp. 73-85.
شهبازی, سمیرا, صفایی, ناصر, موسوی, امیر, سنجریان, فروغ, علیزاده, عزیزاله. بررسی ایمنولوژیک و عملکرد استیل ترانسفراز مخمری (AYT1) در سم زدایی مایکوتوکسین دی اکسی نیوالنول در گیاهان توتون تراریخت. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1391; 2(2): 73-85.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب