1.

پاسخ های فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاه برنج تحت شرایط تنش شوری

صفحه 1-14
آمنه سادات هاشمی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم حسینی سالکده؛ سید عبداله حسینی؛ محمد رضا حاجی رضایی

2.

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن های مقاومت به خشکی

صفحه 15-25
رضا امینی نسب؛ محمد علی ابراهیمی؛ علی اکبر عبادی؛ محسن قدسی

3.

بررسی بیان ژن های AlSOS1 و AlNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش کلرید سدیم

صفحه 27-37
ولی اله قاسمی عمران؛ عبدالرضا باقری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ امین میر شمسی؛ نادعلی بابائیان جلودار

4.

انتقال ژن EXPA1 به گیاه آرابیدوپسیس تالیانا از طریق غوطه وری گل آذین

صفحه 39-47
مسعود قادری؛ علیرضا عباسی؛ علی هاتف سلمانیان

5.

ترانسفورماسیون پایدار و آسان جنین بالغ برنج (Oryza sativa L. var. indica) با استفاده از روش In planta

صفحه 49-62
صدیقه نصررمزی؛ محمد مهدی سوهانی؛ سید حسن حسنی؛ جعفر اصغری

6.

بررسی بیوانفورماتیکی نقش جایگاه آمینو اسیدی 134 در اختصاصیت سوبسترای آنزیم دی هیدروفلاونول 4-ریدوکتاز دخیل در بیوسنتز آنتوسیانین ها

صفحه 63-71
محمد رضا نقوی؛ رحیم سروستانی

7.

بررسی ایمنولوژیک و عملکرد استیل ترانسفراز مخمری (AYT1) در سم زدایی مایکوتوکسین دی اکسی نیوالنول در گیاهان توتون تراریخت

صفحه 73-85
سمیرا شهبازی؛ ناصر صفایی؛ امیر موسوی؛ فروغ سنجریان؛ عزیزاله علیزاده

8.

ازدیاد درون شیشه ای واریته city of leads رز (Rosa hybrid Cv. City of leads) از طریق کشت جوانه جانبی

صفحه 87-95
عباس سعیدی؛ ندا ایروانی؛ امیررضا زارع کاریزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب