قاسمی عمران, ولی اله, باقری, عبدالرضا, نعمت زاده, قربانعلی, میر شمسی, امین, بابائیان جلودار, نادعلی. (1391). بررسی بیان ژن های AlSOS1 و AlNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش کلرید سدیم. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2(2), 27-37.
ولی اله قاسمی عمران; عبدالرضا باقری; قربانعلی نعمت زاده; امین میر شمسی; نادعلی بابائیان جلودار. "بررسی بیان ژن های AlSOS1 و AlNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش کلرید سدیم". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2, 2, 1391, 27-37.
قاسمی عمران, ولی اله, باقری, عبدالرضا, نعمت زاده, قربانعلی, میر شمسی, امین, بابائیان جلودار, نادعلی. (1391). 'بررسی بیان ژن های AlSOS1 و AlNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش کلرید سدیم', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2(2), pp. 27-37.
قاسمی عمران, ولی اله, باقری, عبدالرضا, نعمت زاده, قربانعلی, میر شمسی, امین, بابائیان جلودار, نادعلی. بررسی بیان ژن های AlSOS1 و AlNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش کلرید سدیم. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1391; 2(2): 27-37.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب