شبیری, سید محمد, شمسی پاپکیاده, سیده زهرا. (1394). ارزشیابی کیفیت درونی برنامة درسی رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی دانشگاه پیام نور. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(9), 83-94.
سید محمد شبیری; سیده زهرا شمسی پاپکیاده. "ارزشیابی کیفیت درونی برنامة درسی رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی دانشگاه پیام نور". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3, 9, 1394, 83-94.
شبیری, سید محمد, شمسی پاپکیاده, سیده زهرا. (1394). 'ارزشیابی کیفیت درونی برنامة درسی رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی دانشگاه پیام نور', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(9), pp. 83-94.
شبیری, سید محمد, شمسی پاپکیاده, سیده زهرا. ارزشیابی کیفیت درونی برنامة درسی رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی دانشگاه پیام نور. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1394; 3(9): 83-94.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب