اﺻﻐﺮی ﺻﺎرم, ﻋﻠﯽ, ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻘﺪم, ﻧﺎدر. (1394). تحلیل عوامل حیاتی موفقیت توسعه منابع انسانی در حوزه سلامت. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(شماره 3 (پیاپی 11)), 27-50.
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮی ﺻﺎرم; ﻧﺎدر ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻘﺪم. "تحلیل عوامل حیاتی موفقیت توسعه منابع انسانی در حوزه سلامت". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3, شماره 3 (پیاپی 11), 1394, 27-50.
اﺻﻐﺮی ﺻﺎرم, ﻋﻠﯽ, ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻘﺪم, ﻧﺎدر. (1394). 'تحلیل عوامل حیاتی موفقیت توسعه منابع انسانی در حوزه سلامت', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(شماره 3 (پیاپی 11)), pp. 27-50.
اﺻﻐﺮی ﺻﺎرم, ﻋﻠﯽ, ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻘﺪم, ﻧﺎدر. تحلیل عوامل حیاتی موفقیت توسعه منابع انسانی در حوزه سلامت. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1394; 3(شماره 3 (پیاپی 11)): 27-50.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب