1.

بررسی رابطۀ میان تمرکززدایی اداری و حاکمیت عمومی با تأثیر دو متغیّر پاسخگویی و اعتماد عمومی

صفحه 7-26
طاهره فیضی؛ رضا زارع

2.

تحلیل عوامل حیاتی موفقیت توسعه منابع انسانی در حوزه سلامت

صفحه 27-50
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮی ﺻﺎرم؛ ﻧﺎدر ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻘﺪم

3.

دانشگاه مجازی، ابزار کارامد جنبش نرم‌افزاری و تولید علم در راستای تحقق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران

صفحه 51-77
محمدباقر فقیه؛ رضا رسولی؛ محمدعلی سرلک؛ داوود کریم زادگان

4.

مدل‌یابیِ ساختاری- تفسیری از عوامل مؤثر بر بدبینیِ سازمانی

صفحه 71-91
حسین بلوچی؛ عباسعلی رستگار

5.

سازوکارهای ارتقای قابلیت‌های سازمانی در بخش دولتی

صفحه 91-106
ﺣﺴﻦ داﻧﺎﯾﯽ فرد؛ ﻓﺎﻃﻤﻪ برزﮔﺮ؛ هاﻧﯿﻪ اﺣﻤﺪی

6.

بررسی ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتارهای منافقانه با نقش میانجی رفتار ماکیاولی گری مدیران در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه

صفحه 107-128
اردﺷﯿﺮ شیری؛ ﺻﺒﺮﯾﻪ ﺧﻠﺪ ﺷﺮﻓﯽ؛ ﻣﻬﺪی دﻫﻘﺎﻧﯽ؛ علی یاسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب