آقایاری, آذر, هنری, حبیب, بابایی مبارکه, معصومه. (1391). ارزیابی WC ,WHR ,BMI و درصد چربی بدن در بانوان متقاضی تحصیل دررشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(1), 81-94.
آذر آقایاری; حبیب هنری; معصومه بابایی مبارکه. "ارزیابی WC ,WHR ,BMI و درصد چربی بدن در بانوان متقاضی تحصیل دررشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, 1, 1391, 81-94.
آقایاری, آذر, هنری, حبیب, بابایی مبارکه, معصومه. (1391). 'ارزیابی WC ,WHR ,BMI و درصد چربی بدن در بانوان متقاضی تحصیل دررشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(1), pp. 81-94.
آقایاری, آذر, هنری, حبیب, بابایی مبارکه, معصومه. ارزیابی WC ,WHR ,BMI و درصد چربی بدن در بانوان متقاضی تحصیل دررشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1391; 1(1): 81-94.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب